Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
13 พฤษภาคม 2564 00:00
สดช. หารือ กสทช. และ ตชด. แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ข่าว สดช.
12 พฤษภาคม 2564 00:00
บอร์ดนโยบายอวกาศแห่งชาติ ไฟเขียว "เอ็นที" บริหารไทยคมหลังหมดสัมปทาน
ข่าว สดช.
11 พฤษภาคม 2564 00:00
สดช. ร่วมกับ ทส. ประชุมหารือโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data)
ข่าว สดช.
06 พฤษภาคม 2564 00:00
สดช. ร่วมส่งพลังเพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กับมูลนิธิดวงประทีป
ข่าว สดช.
05 พฤษภาคม 2564 00:00
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3/2564
ข่าว สดช.
29 เมษายน 2564 00:00
สดช.จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 4/2564