Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
15 พฤษจิกายน 2562 00:00
สดช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของประชากรไทย ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ข่าว สดช.
11 พฤษจิกายน 2562 00:00
สดช. ร่วมงาน ASEAN CIO FORUM 2019
ข่าว สดช.
07 พฤษจิกายน 2562 00:00
สดช.แสดงเจตนารมย์ร่วมกระทรวงดิจิทัล มุ่งเน้นสังคมไทยลดเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ในพิธีส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับผู้พิการทางการเห็น
ข่าว สดช.
06 พฤษจิกายน 2562 00:00
สดช.ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าว สดช.
31 ตุลาคม 2562 00:00
สดช. จับมือ สปสช. พัฒนาการใช้ประโยชน์ Big Data หวังต่อยอด หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเชื่อมโยงเทคโนโลยีในอนาคต
ข่าว สดช.
28 ตุลาคม 2562 00:00
สดช.ร่วมออกบูธในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน : ASEAN Connectivity