Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
13 ตุลาคม 2564 00:00
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีวางพวงมาลาแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ข่าว สดช.
08 ตุลาคม 2564 00:00
“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดภูเก็ต
ข่าว สดช.
07 ตุลาคม 2564 00:00
นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
ข่าว สดช.
27 กันยายน 2564 00:00
“ชัยวุฒิ” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “เกษตรดิจิทัล” และตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.เชียงราย
ข่าว สดช.
20 กันยายน 2564 00:00
สดช.จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting
ข่าว สดช.
16 กันยายน 2564 00:00
สดช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี และงานเกษียณอายุราชการของเลขาธิการ (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (นางปฏิมา อาภาศิลป์)