Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
18 พฤษจิกายน 2564 00:00
บอร์ดดีอี ไฟเขียวพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐรองรับกม.คุ้มครองข้อมูลฯ
ข่าว สดช.
12 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)
ข่าว สดช.
12 พฤษจิกายน 2564 00:00
รมว. ดีอีเอส เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
ข่าว สดช.
10 พฤษจิกายน 2564 00:00
ดิจิทัลไทยขยับอันดับความสามารถดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข่าว สดช.
09 พฤษจิกายน 2564 00:00
ลดช. ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 15
ข่าว สดช.
29 ตุลาคม 2564 00:00
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ (Policy Lab) ครั้งที่ 1