Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
09 กันยายน 2564 00:00
“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคมก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่เอ็นที 11 ก.ย.นี้
ข่าว สดช.
03 สิงหาคม 2564 00:00
สดช.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564
ข่าว สดช.
30 กรกฎาคม 2564 00:00
ดีอีเอส ลงนามสัญญามอบสิทธิ NT บริหารไทยคมหลังหมดสัมปทาน
ข่าว สดช.
30 กรกฎาคม 2564 00:00
สดช.จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์งาน Accelerating the Development of Inter-Operable Digital Identity Systems and Corporate e-KYC Approaches in APEC
ข่าว สดช.
22 กรกฎาคม 2564 00:00
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564