Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
11 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช. เปิดเวทีการเสวนาหัวข้อ “บทบาท CIO ในการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัลและการบริหารจัดการองค์กร” ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
ข่าว สดช.
11 พฤษจิกายน 2563 00:00
เลขาธิการ สดช.เข้าร่วมงาน POWERING DIGITAL THAILAND 2021 ( HUAWEI CLOUD & CONNECT)
ข่าว สดช.
06 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.จัดอบรมการสร้างการรับรู้การปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤตเพื่อปฏิบัติภาระกิจและบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง
ข่าว สดช.
05 พฤษจิกายน 2563 00:00
“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดฯ กองทุนดีอี พิจารณาอนุมัติโครงการ มุ่งยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19 พร้อม (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ข่าว สดช.
04 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.ร่วมกับ cat จัดสัมมนาออนไลน์ Innovation Live Forum ครั้งที่ 2 : EMPOWERING DATA SHARING Making Impact with DATA
ข่าว สดช.
02 พฤษจิกายน 2563 00:00
รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ ครม. สัญจรพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.พังงา ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ